Když procházíte okolo vysokých škol, máte pocit, že nejste v České republice, ale na Slovensku. Do Česka jezdí studovat desetitisíce Slováků. Nejedná se však o ty, kteří se nedostali na vysokou školu ve své vlasti, ale jsou to studenti, kteří si vybrali studovat v České republice a navíc, jak ukázala vzdělávací společnost Scio, jedná se především o premianty. Pro Slováky stejně jako pro naše děti platí podmínky bezplatného studia, čímž oproti ostatním cizincům studujícím v českém prostředí ušetří i statisíce korun ročně.
Slováci mají po mnoho let mezi ostatními cizinci nejvyšší zastoupení.Minulý rok studovalo na českých vysokých školách 23 tis. slovenských studentů, což je až třikrát víc než před deseti lety. Zvláštní však je, že na Slovensku studuje pouze čtyři sta Čechů, což je podle srovnání stejně jako Řeků a Norů. Slováci mají také oproti ostatním zahraničním studentům výhodu, že podle vzájemné dohody mezi zeměmi mají možnost skládat zkoušky ve svém mateřském jazyce.
Elitní studenti středních slovenských škol zvažují až v 70 procentech podání přihlášky do České republiky. Společnost Scio také vyhodnotila, že že nejlepší studenti jdou do Česka především kvůli lepším podmínkám a kvalitnější výuce. České vysoké školy se staly prestižnější a slovenské studenty také láká lepší pracovní příležitost. Spousta studentů, kteří vyzkoušeli studium i v České, tak na Slovensku hodnotí české školy jako ty s lepšími studijními podmínkami a lepším vzdělávacím přístupem.

Hluboká propast

Bohužel pravdou je, že mezi kvalitou vysokých škol, mezi oběma zeměmi existuje propastný rozdíl.  Největším je využívání informačních systémů, které jsou v Čechách na vyšší úrovni a poskytují tak více kvalitní a rozhodně motivující prostředí pro studenty. Na Slovensku je výuka vedena poněkud staromódním způsob, studenti jsou nuceni drilovat teoretické informace. Výuka je velice šablonovitá a nepřizpůsobená dnešní době, nadrilované informace studenti poté neumí využít v praxi. Nejoblíbenějším městem Slováků je podle všeho Brno, kam se každý rok vydávají za studiem tisíce slovenských studentů. Nejoblíbenější univerzitou je Masarykova univerzita, kde v nynější době studuje kolem šesti tisíc studentů.
Nejvíce studentů volí lékařské fakulty, které jsou pro ně nejvýhodnější. Na jejich studiu vydělávají Slováci nejvíce. Naše vysoké školy mají ve světě prestiž a studium patří mezi nejnákladnější. Pro příklad, zahraniční studenti, kteří studují v angličtině a neumí tedy český jazyk, zaplatí za studium na lékařské fakultě cca. 360 tis. Kč. Kde nejdražším oborem je zubní lékařství. Výši školného neurčuje stát, ale fakulta sama, tato suma odpovídá ve většině případů nákladům na studium. Dalšími žádanými obory je ekonomika a informatika. Které dosahují v Česku také lepších kvalit, výuka je více praktická, než teoretická a to studenty láká. Můžeme být rádi za naše vysoké školy a za veřejné školství, podle mého názoru je na velice dobré úrovni oproti některým zemím. A pro ty, kteří si na vysoké škole na něco stěžují jeden důležitý poznatek. Školu jako službu nemusíte hradit, stát hradí celé vaše studium, což je ve světě spíše rarita něž pravidlo. V ostatních zemích pokud chce dítě studovat a nepochází z bohaté rodiny, je nuceno si vzít studentskou půjčku. Proto si važme toho, jak systém školství u nás funguje.

<< previous posts