Nejšťastnější země světa

Nedávno proběhlo určité hodnocení ve světě. Zjišťovalo se, která země ve světě je tou nejšťastnější na světě. Každý rok se zkoumá, ve které zemi jsou lidé nejvíce spokojeni. Respondenti měli na stupnici od jedné do deseti hodnotit, jak jsou právě šťastní a vůbec celkově, jak jsou spokojeni se svým životem. Co je vlastně štěstí? Většina lidí tento pocit někdy zažila je štěstí být zdravý, ale otázkou je, jestli je zdravý člověk opravdu šťastný jen kvůli tomu, že je zdravý? Nebo musí člověk nejdříve poznat nemoc, aby si dokázal zdraví opravdu vážit? Pro každého štěstí znamená něco jiného, pro jednoho jsou to peníze, pro druhé rodina. Autoři této studie posuzovali, co ovlivňuje pocit štěstí v dané zemi. Nejdůležitějším faktorem byly veličiny jakou hrubý domácí produkt na obyvatele, délka života, korupce, svoboda se rozhodovat, štědrost spoluobčanů a existence někoho blízkého, o koho je možné se opřít. Faktem je, že samotný příjem není hlavní pro štěstí. Zpráva poukazuje na to, že i když většina nejšťastnějších zemí patří samozřejmě k nejbohatším, ale nejdůležitějším faktorem byla osobní svoboda a podpora společnosti což jde všechno ruku v ruce.

V které zemi jsou lidé nejšťastnější?

Studii vypracovala organizace SDSN pro Organizaci spojených národů, celkem zkoumali 158 států. Výhercem bylo v roce 2014 Švýcarsko v roce 2013 to bylo Dánsko. Za Švýcarskem se na předních příčkách umístil Island, Dánsko, Norsko či Kanada. V těchto zemích je vysoký hrubý domácí produkt, jsou zde kvalitní podmínky k životu, co se týče zdravotní i sociální péče, všechny jsou na vysokých úrovních. V těchto anketách je zvláštní, že severské země se umisťují na předních příčkách. Česká republika se umístila na 31. příčce, což si myslíme, že je docela dobré umístění. Myslíme, že v České republice je život velice kvalitní, akorát si toho nejsou občané příliš vědomi. Patří to asi k naší povaze být neustále s něčím nespokojen. Ale podle našeho názoru bychom se mohli dostat i do první desítky, kdyby náš národ nebyl neustále s něčím nespokojen a projevil trochu více národního cítění. Spousta z nás to nechce slyšet, ale máme dobrý zdravotnický systém, co se týče politiky souhlasíme, není to nic moc, ale mohlo by to být horší a navíc další pozitivní věcí pro mladší generace je bezplatný vysokoškolský systém, což ve světě není samozřejmost. Co se týče životního prostředí, máme zde krásné lesy a přírodu, krajina je upravená a čistá. To vše jsou faktory, kvůli kterým by mohla patřit Česká republika do top desítky.

Ve které zemi jsou lidé nešťastní?

Nikoho nepřekvapí, že nejméně jsou šťastní lidé v afrických zemích a státech, které jsou postiženy chudobou a dlouhodobými konflikty. Nejnižší příčky tedy patří zemím jako je například Togo, Burundi, Sýrie a Rwanda. V těchto zemích probíhá buď válečný konflikt nebo je zde omezena osobní svoboda obyvatel.